zav1

Ako je većina figura razmenjena, naročito ako su dame sišle sa table, kralj zauzima dominantnu ulogu u partiji i postaje agresivna figura. Kako je kralj slabopokretljiva figura, preporučljivo je da ga što pre centralizujete, pogotvo pre vašeg protivnika. U takvoj centralnoj poziciji kralja, on će u zavisnosti od situacije lakše i brže doći do mesta na tabli na kojima će se voditi bitka.

zav2

Tokom mnogih završnica, kralj mora manje brinuti o svojoj bezbednosti i čuvati se matnih pretnji nego mora zauzeti mnogo aktivniju ulogu nego tokom ostalog dela partije, naročito tokom napadanja i blokiranja protivničkih pešaka. Nije retko u završnicama da se partija odlučuje jednim potezom kralja koji na neko polje stigne pre protivničkog. Zato, ako ste ušli u završnicu – idite kraljem napred. Stara šahovska izreka kaže: “I kralj je figura, kad se gura“.

zav3

U središnjici raznobojni lovci mogu imati različite pozicije, a samim tim i njihova vrednost može da varira. Međutim, u završnici, kako jedan lovac ne može napasti ista polja kao i drugi, često se dešava da se partija završi remijem. Nije neobično da u završnici raznobojnih lovaca, strana koja ima jednog ili čak dva pešaka manje, uspeva da se spase od poraza.

zav4

Iako dama ne treba da bude postavljena ispred vaših figura u prvom delu partije, posle razmene većeg dela figura i ulaskom u završnicu, treba je što pre postaviti ka centru table. Na centralnim poljima dama ima najveću pokretljivost i pokriva gotovo pola table. Zato je veoma bitno da dama zauzme neko od centralnih polja i na taj način preduhitri protivnika da on to prvi učini.

zav5

Obično, skakaču treba dosta vremena da sustigneslobodnog pešaka zbog slabe pokretljivosti.Ako je slobodan pešak na ivici table, njegovo sustizanje od strane skakača je još teže. Uz to se napredovanjem krajnjeg pešaka, skakač koji ga pazi odvlači na kraj table, što je vrlo nepovoljno mesto za njega, jer mu je tu delovanje veoma ograničeno.

zav6

Aktivan top je mnogo jači nego pasivan. Dok u središnjici aktivnost topova ne mora imati velikog značaja, u završnici to može da odluči partiju. Opšte pravilo u topovskim završnicama više nego u bilo kojim drugim je da je neophodna preduzimljiva, aktivna i napadačka igra.

zav7

Top će biti mnogo aktivniji ako se nalazi iza slobodnog pešaka nego ako je ispred njega. Top iza pešaka ima dvojaku ulogu: podržava ga na putu do poslednjeg reda i istovremeno brani ostale pešake od napada protivnika. Isto tako, protivničke pešake treba napadati “s leđa“, naročito ako su povezani. Ako se vaš top nalazi ispred njih, teško ih je zaustaviti.

zav8

Kraljevi su u opoziciji kada se izmedu njih nalazi samo jedno polje.U takvom položaju, ako je jedan igrač na potezu, a ne može pomeriti pešake, on mora svog kralja ukloniti protivniku s puta. Opozicija je, u stvari, jedna vrsta iznudice (prinude). Kod početnika se često dešava da strana koja u poziciji na slici ima pešaka više, ne uspeva da pobedi. Zato, obratite pažnju na opoziciju.

(Visited 160 times, 1 visits today)