pes1

Pešačka struktura je osnova svake pozicije, zato što poboljšava ili pogoršava efekat figura. U skladu sa tim treba izbegavati svaki vid slabosti pešaka, a to su: usamljeni, udvojeni i zaostali pešaci. Dok se figure svojim kretanjem mogu naterati da postanu aktivnije, svaki poremećaj u pešačkoj strukturi predstavlja dugoročnu slabost. Zato, ako vaš protivnik ima loše pešake nema potrebe da žurite da biste tu prednost iskoristili. Suprotno tome, ako u vašem pešačkom rasporedu ima manjkavosti ne čekajte pasivno završnicu, već nađite protivigru.

pes2

Udvojenim pešacima nazivamo dva (nekada čak I tri) pešaka iste boje koji se nalaze na istoj liniji.Oni imaju manju pokretljivost nego normalni i zato su ranjiviji na protivničke napade, pogotovo ako su još i izolovani. Ipak, udvojeni pešaci ne moraju obavezno da predstavljaju slabost. Ovladavanje otvorenim linijama ili čak dodatna kontrola centralnih polja mogu biti sasvim dovoljna kompenzacija za udvajanje pešaka.

pes3

Usamljeni su oni pešaci koji se ne mogu braniti pešacima iste boje. Glavna slabost usamljenih pešaka je što je polje ispred njih nebranjeno (slaba tačka), zato što se ne može kontrolisati pešacima. Zato, takva slaba polja mogu zauzeti protivničke figure. Usamljeni pešaci su još ranjiviji ako na njihovoj liniji nema protivničkih pešaka (poluotvorena linija). Tada najčešće postaju lak plen protivničkih topova.

pes4

Zaostali pešaci su oni pešaci čiji se susedi nalaze ispred njih. Slično usamljenim pešacima ni oni se ne mogu braniti drugim pešacima, a polje ispred njih takođe predstavlja slabu tačku i priliku za upad protivničkih figura. Često se to polje nalazi I pod udarom protivničkih pešaka, što situaciju još više pogoršava. Izbegavajte zaostale pešake jer su, kao i usamljeni, na udaru protivničke strane. Važi I obrnuto; napadajte protivničke zaostale pešake ili zauzimajte polja ispred njih.

pes5

Svaki put kada “gurnete“ pešaka, polja sa strane postaju slabe tačke. Slaba tačka je ono polje koje ne možete kontrolisati vašim pešacima. Glavni problem kod slabe tačke je taj što je podložna upadu od strane protivničkih figura, čime ove dobijaju na efikasnosti. Dalje, protivničke figure je posle dosta teško odatle oterati, zato što su imune na napade pešacima. Vodite računa o tome naročito kada je u pitanju napredovanje pešaka ispred vašeg kralja.

pes6

Grupa pešaka odvojena od ostalih jednom ili sa više linija naziva se pešačko ostrvo. Svako ostrvo sadrži pešake koji se moraju braniti drugim figurama. Zbog toga, što više pešačkih ostrva imate morate ih braniti sa više figura. Ovakva situacija dovodi igrača u podređeni položaj, jer mora mnogo snage i sredstava da uloži u svoju odbranu. Na kraju, to jest u završnici, manji broj pešačkih ostrva će predstavljati značajnu, često i odlučujuću prednost.

pes7

Slobodan pešak (slobodnjak) je onaj pešak kome na putu ne stoji nijedan protivnički. Slobodan pešak može postati vrlo moćno oružje, s obzirom na to da gado kraja table ne može zaustaviti nijedan protivnički pešak. Zbog toga on često stiže do poslednjeg reda i pretvara se u damu.

pes8

Kao što smo rekli, slobodni pešak može biti veoma opasan, pa ga zato treba zaustaviti što pre je moguće. Naročito je opasan onaj slobodnjak čije je napredovanje potpomognuto drugim figurama (posebno topovima). Takvog pešaka je potrebno što je moguće pre blokirati. Najbolje figure za blokadu slobodnog pešaka su skakač i lovac.

pes9

Zahvaljujući mogućnosti skakača da dejstvuje i preko svojih, a i preko protivničkih figura, skakač je najbolja figura za blokiranjeprotivnikovog “slobodnjaka“. Druga figura koja je dobra za blokiranje takvog pešaka je lovac, naročito u slučajevima kada su mu dijagonale otvorene.

pes10

Pešački majoritet je višak pešaka na jednoj strani table. Na primer, 2 pešaka protiv 1, 3 protiv 2 itd. U mnogim slučajevima majoritet dovodi do prostorne prednosti, a još važnije je da majoritet može proizvesti slobodnog pešaka (“slobodnjaka“), ali samo pod uslovom da su pešaci vešto vođeni.

pes11

U slučaju da protivnik ima majoritet na strani suprotno od vašeg kralja, treba izvršiti napad pešacima na protivnički majoritet. Cilj ovog napada, koji se ostvaruje napredovanjem pešaka, je pešačka izmena koja ostavlja protivnika sa izolovanim ili zaostalim pešakom. Već smo videli da su takvi pešaci mnogo ranjiviji od povezanih pešaka.

(Visited 58 times, 2 visits today)