Osnovni cilj otvaranja je skladan  razvoj figura izvođenje rokade što je pre moguće.

Otvaranje je završeno kada se topovi povežu (kada između njih nema figura). Igrač koji prvi završi otvaranje stiče prednost. Svaki potez u otvaranju treba da omogući razvoj svojih ili omete razvoj protivničkih figura. Ne gubite vreme u lakomoj želji da osvojite
nekog nevažnog pešaka.

pes ot

Potezi pešacima u otvaranju bi trebalo da služe za osvajanje centra i razvoj figura. Igranje centralnim pešacima se ispunjavaju oba ova uslova. Izbegavajte igranje krajnjim pešacima bez potrebe, jer se tako samo gubi vreme za razvijanje figura.Ograničite poteze pešacima u otvaranju na one najnužnije, jer ako često igrate njima ne doprinosite ni rokadi ni razvoju figura.

skaka otv

Borba za centar je ključni deo otvaranja. Kako se skakači lakše uključuju u dvoboj za centar, treba prve poteze igrati njima. Na početku njih treba postavljati ka centru, kadgod je to moguće. Lovci se ne mogu brzo uključiti u borbu zbog pešaka ispred njih. Ne trudite se da odmah nešto napadnete, važnije je da preduhitrite protivnika u razvoju. Ako nekim potezom ne razvijate figure, sprečite bar protivnika da to učini.

e2d2

Ako svojim pešacima i figurama držite pod kontrolom centar, pri čemu nije bitno da li se neka figura nalazi na nekom od centralnih polja ili ih drži na nišanu, imate dobre šanse za pobedu. Nemojte započinjati napad ako ne kontrolišete centar ili ako on nije blokiran. Za stranu koja ostvari prevlast u borbi za središnja polja se kaže da ima pozicionu prednost. Zapamtite, figure u sredini table imaju veće dejstvo od onih na periferiji.

teren

Igrač koji zauzme više prostora na tabli ima veću pokretljivost svojih figura i prema tome, može lakše da premešta svoje figure sa jedne na drugu stranu mnogo lakše od protivnika. Nasuprot tome, strana koja ima manje prostora na raspolaganju imaće problema sa manevrisanjem figurama koje će prosto smetati jedna drugoj.

cent

Figure u centru ostvaruju mnogo vecu efikasnost nego bilo gde. Skakač,na primer, može doskočiti na 8 raznih polja ako je u centru, a samo na 2 ako je u uglu table. S druge strane skakaču je potrebno 4 poteza da stigne s jednog kraja table na drugi, dok su centralnom skakaču dovoljna i 2 skoka. Zato, ako su vaše figure centralizovane dobiće na pokretljivosti i lakše ćete ih premeštati po tabli i sa njima kombinovati, a nekada mogu istovremeno napadati obe strane protivničke odbrane.

vise puta

Probajte da rasporedite figure na najbolju poziciju već u prvom potezu. Igranje više puta istom figurom u otvaranju dovodi do gubljenja vremenaPri razvoju vaših figura rukovodite se pravilom: svaku pomalo!

razme

Loše je razmenjivati dobro postavljene figure za one koje su loše postavljene. Kada menjate razvijenu figuru za nerazvijenu samo gubite vreme. Isto tako loše je razmenjivati figuru kojom je igrano više puta za onu kojom je igrano samo jednom (ili nijednom).

dama otv

Kako je dama vrlo važna, ona je i osetljiva na napade protivničkih figura. Zato je najbolje na početku da stoji iza sopstvenih pešaka na drugom redu, jer na taj način omogućava uvođenje topova u igru, a i zaklonjena je od napada. Rano izbacivanje dame ispred svojih figura i pešaka, najčešče donosi više štete nego koristi.

rok

Bezbednost kralja je jedna od najvažnijih stvari u otvaranju i središnjici. Kralj u centru je uvek osetljiv na protivnikove napade, naročito u otvorenim pozicijama. Rokadom se kralj nalazi iza grupe pešaka, a top se razvija i sprema da zauzme otvorenu ili poluotvorenu liniju. Oklevanje s rokadom često vodi gubitku prava na nju.

rok smet

Ako vaš protivnik suviše odlaže sa rokadom, pokušajte da sprecite protivnikovog kralja da pobegne iz centra. Dobar način za to je kontrola nekog polja između kralja i topa (najčešće je to polje f1 ili f8 kod male rokade). Često vredi i žrtvovati pešaka da biste sprečili da se kralj domogne ugla table.

mala

Mala rokada sklanja kralja iz centra i stavlja ga iza zaštićenih pešaka, štaviše, za malu rokadu je potrebno razviti samo dve figure (skakača i lovca), dok je za veliku potrebno razviti još i damu. S druge strane, izvršiti rokadu na suprotnu stranu od protivnika može biti interesantno za stvaranje napadačkih motiva.

supr

Ako protivnici izvrše rokade na suprotnim stranama, napredovanje pešacima ka protivničkom kralju nimalo ne ugrožava bezbednost sopstvenog kralja. U ovom slučaju ishod partije najčešće zavisi od toga čiji će kralj pre biti ugrožen. Naravno, napredovanje pešaka ne treba da bude nasumično, već glavni udar treba usmeriti na slabe tačke protivničkog ‘ logora’ . Ne oklevajte da u tom napadu žrtvujete i nekog pešaka. Zapamtite, najjača odbrana rokade su pešaci na polaznim pozicijama.

otvor

Otvorena pozicija daje prednost igracu sa bolje razvijenim figurama. Prema tome, samo igrač koji ima prednost u otvaranju treba da teži otvaranju pozicije. Nemojte otvarati centralne linije pre nego što izvršite rokadu i svakom figurom odigrate barem jedanput.

(Visited 263 times, 1 visits today)