na 1

Kad god je to moguće, vaš potez treba da sadrži neku pretnju vašem protivniku. On je na taj način prinuđen da odgovara na vaš potez odgovarajućim odbrambenim potezom, što vam donosi inicijativu. Nije retko da neki potezi sadrže i odbrambene i napadačke motive. Probajte da pronađete takav potez, prednost će tada preći na vašu stranu

na 2

Tokom otvaranja, topovi su poslednje figure koje treba razviti, zato što je njihov efekat potpun samo ako zauzimaju otvorene (linija bez pešaka) ili poluotvorene (linija sa jednim pešakom) linije. Najčešće su za razvoj topova idealna polja c1,d1 i e1 (c8, d8 i e8 za crnog), zato što na tim mestima imaju dvostruku ulogu: vrše pritisak na centar i brane liniju od upada protivničkih topova. Top se može naći i na 2. redu i na taj način vršiti i napadačke, ali i odbrambene zadatke.

na 3

Važno je da otvorite linije pokretanjem pešaka ili čak i žrtvovanjem figura, zato što preko tih otvorenih linija možete napasti figure i ući u protivničku poziciju.

na 4

Najveći uticaj na aktivnost lovca ima položaj sopstvenih pešaka. Lovac koji nije blokiran svojim pešacima je dobar lovac, a onaj čije je kretanje ograničeno svojom pešadijom je loš lovac. Zato, kad je to moguće, otvorite dijagonale za vaše lovce, posebno onda kada tuku na protivničku rokadu. Da biste to postigli, najčešće je neophodno da držite pod kontrolom i centar (vidi sliku).

na 5

Ako se u protivničkoj odbrani pojavi polje na 5. ili 6. redu koje je pod zaštitom vaših pešaka, a nije branjeno od strane protivničkih pešaka, najbolja figura za zauzimanje takve slabe tačke je skakač. Kada skakač zauzme takvu slabu tačku on vrši pritisak na protivnički tabor, a takođe podržava razvoj krilnog napada.

na 6

Top na 7. redu je prednost, neki autori tvrde čak i kao ceo pešak, ne samo zato što što predstavlja pretnju za protivničke pešake, već i stoga što ograničava kretanje protivničkog kralja i stvara razne matne mogućnosti. Opšte pravilo za završnice u kojima su od figura ostali samo topovi (topovske završnice) glasi: aktivnost pre svega. Napadajte protivnikove pešake radije nego da branite svoje.

na 7

Dva topa koja su zauzela 7. red predstavljaju ubojito oružje, zato što je protivnik prinuđen na krajnje pasivnu igru. Ogromni pritisak na pešačku osnovu i mogućnost nebrojenih taktičkih mogućnosti, skoro uvek pretvaraju ovu prednost u pobedu.Ovo je vrlo redak slučaj u praksi, ali se zato češće javlja pozicija u kojoj je moguće postaviti topove na istu liniju (udvostručiti topove) Na taj način se može duboko ući u protivničku odbranu i zapretiti zauzimanjem 7. ili eventualno 8. reda.

na 8

Ako vršite pritisak na neku slabu tačku u protivničkoj poziciji, vaš protivnik je prinuđen da angažuje figure za takvu odbranu, ostavljajući druge delove šahovske table nebranjene. To vam pruža mogućnosti za napadanje na druge slabe tačke.

na 9

U slučaju da imate izglede na uspešan napad, neophodno je da usmerite sve raspoložive snage, sprečavajući protivnika na taj način da preduzme neku protivakciju. Ako vaš cilj i ne bude ispunjen, verovatno je da će se u protivničkom rasporedu pojaviti neka druga slabost ili će se pojaviti šansa za napad nekim drugim pravcem.

(Visited 101 times, 1 visits today)