Mat sa dva topa

Matiranje sa dva topa veoma je lako. Topovima treba seći red po red i razvlačiti ih što dalje od protivničkog kralja. Kada protivnički kralj bude potisnut i ode na poslednji red onda sledi mat. Prvim potezom potrebno je da presečemo red, kako kralj ne bi mogao da predje više taj deo table, i onda ga šahovima teramo na kraj table

Mat sa damom

Kod matiranja sa damom treba biti oprezan. Vrlo često dešava se da početnici patiraju protivničkog kralja time što ga oteraju u ugao table i ne ostave slobodno polje.
Veoma važno je da znate da protivničkog kralja jedino možete da matirate na osnovnoj liniji A ili H i na osnovnom redu 1 ili 8. Matirate tako što protivniku oduzimate polja za kretanje sa damom ili kraljem. Kralj se najčešće postavlja u opoziciju protivničkom kralju (nasuprot njega), kao prikazano na slici.

Mat sa jednim topom

Cilj je oterati protivničkog kralja na osnovne redove (1 ili 8) ili osnovne linije ( A ili H ) i to uzimanjem polja sa topom i strateškim postavljanjem kralja u opoziciju ( veoma važno ). Prepostavljajući da je na dijagramu crni na potezu, ako odigra Ke8 odmah sledi mat sa Ta8! Međutim ako se kralj pomeri na g8,potrebno je juriti proticničkog kralja, da bismo ga doveli u opoziciju, odnosno beli bi trebao da igra Kf6, i na Kh8bi trebao Kg6, i konačno na Kg8 da odigra Ta8!

(Visited 166 times, 1 visits today)